Dự án SheTrades và UPS: Đăng ký tham gia hội thảo thương mại điện tử tại Hà Nội!

Dự án SheTrades và UPS: Đăng ký tham gia hội thảo thương mại điện tử tại Hà Nội!

Chúng tôi trân trọng thông báo hội thảo sắp tới tại Hà Nội, Việt Nam!

Hội thảo "Tiếp cận thị trường toàn cầu thông qua thương mại điện tử" tại Việt Nam hỗ trợ người tham gia:

1. Nâng cao nhận thức về cơ hội và giá trị của việc bán hàng trực tuyến
2. Tăng cường sự hiểu biết và khả năng cạnh tranh của các chủ doanh nghiệp nữ để tiếp cận thị trường toàn cầu thông qua thương mại điện tử
3. Xác định và nâng cao kiến thức về các khái niệm chính trong thương mại điện tử.

Đăng ký dưới đây để mở rộng cơ hội kinh doanh nghiệp của bạn!

Ngày: 22-23 tháng 8 năm 2019
Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Thời gian: Bắt đầu từ 09:30

*LƯU Ý: Ảnh và/ hoặc video sẽ được chụp tại sự kiện này. Bằng cách đăng ký và/ hoặc tham dự sự kiện này, bạn đã đồng ý được chụp ảnh, quay phim và/ hoặc ghi âm lại. Bạn cũng có thể cung cấp cho nhà tổ chức sự kiện (ITC và UPS cũng như những hoạt động nhân danh họ) toàn quyền sử dụng hình ảnh (kế cả ảnh chân dung của bạn) phát sinh từ việc quay phim, chụp ảnh, và bất kỳ phiên bản hoặc phóng tác hình ảnh để xuất bản hoặc các mục đích khác mà không bồi thường hoặc thừa nhận. Điều này có thể bao gồm (nhưng không giới hạn), quyền sử dụng hình ảnh và ghi âm trong ấn phẩm in ấn và trực tuyến được công bố, phương tiện truyền thông xã hội, thông cáo báo chí và các văn bản khác.