Hội thảo ITC SheTrades và UPS tại Việt Nam: Đăng ký tham gia!